söndag 23 november 2014

Avlopp


Sådär ja. Nu är avloppshistorien klar. Inte för att jag fick det precis som jag ville, men markentreprenören var beställd och jag fick en ok lösning från avloppsåterförsäljaren, en lösning som miljöenheten godkände. Jag har nu grävt ner en FANN 906 med Bio-drän samt en urintank.

Lösningen blev naturligtvis betydligt dyrare än tänkt. Dessutom får jag/vi aldrig veta om "min" lösning är fullt fungerande, vilket jag i och för sig fortfarande tror. Trist att bo i en kommun full av bakåtsträvare. Ännu tristare att när det väl finns en frisk fläkt med sunt förnuft som faktiskt tror på alternativa lösningar så ska denne stoppas av trötta gubbar som suttit på sitt kontor alldeles för länge och som inte är ett dugg intresserad av framtiden, kretslopp eller annat klokt. Ja, det är min teori. 

Det som är tristas är att kommunen själv tillåter att gamla (uttjänta!?) reningsverk återanvänds på ny plats, och att det godkänner att det används tillsammans med en gammal markbädd. Det avlopp som ska renas kommer från en kommunal skola i kommunen. Kungälvs kommun lovade dessutom att det skulle tas en massa prover på det "renade" vattnet (i vissa fall fanns det visst pengar och intresse av provtagningar!) i denna anläggning, men mig veterligen finns inga testresultat att ta del av. För det är väl ändå offentlig handling (!?). Eller smygs det med testresultaten? Och jag kan ju bara nämna att det var inte igår denna anläggning grävdes ner på den nya platsen.

Utifrån detta kan jag krasst konstatera att det är väldigt lätt att ställa orimliga krav på privatpersoner, samtidigt som det är väldigt lätt att se mellan fingrarna när det gäller den egna verksamheten. Det är ta mig tusan ruttet!


Urintank och BDT-tank på plats, snart är även Bio-drän på plats.

Så här tillplattat ser det ut efter att grävmaskinen gjort sitt.
Längtar efter våren när jag ska sätta tänderna i trädgården.

Stentrappan jag köpte av grannen är på plats. Och vallgraven är ett minne blott.

En liten mur som delar av gårdsplan och uteplats.
Här kommer gräset vaja, stenpartiväxter frodas och kaprifolen klänga.

Mellan tankarna som sticker upp har jag redan lagt ner över 200 lökar.
Tänker att det även finns plats för lite bärbuskar i ängsgräset jag ska så till våren.


Det finns mycket plats att planera just nu. Små gångar, färgkombinationer, buskar,
fruktträd, perenner, sommarblommor, kryddland...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar