måndag 3 januari 2011

När solen står lågt

De främsta granarna, närmast tomten

Nu under vintern och när solen står som lägst har jag varit ute och inspekterat tomten, speciellt dessa underbara dagar då solen lyst över det vintervita landskapet. Jag har då kommit fram till att det solljus som kommer in på tomten antagligen inte kommer att nå mitt hus alls.

granarna mellan slyt och de närmaste granarna

Därför begav jag mig en dag på solletarjakt. Först står det en massa granar i vägen, som jag redan tidigare förstått att jag måste ta ner merparten av, men sedan vandrade jag vidare och upptäcker att den första boven är allt sly som står i vägen ganska långt ifrån tomten. Dessutom finns det ytterligare en mängd granar mellan slyt och granarna närmast min tomt. Därför skulle jag behöva röja en hel del sly först, för att på så sätt kunna lokalisera vilka granar jag bör ta ner för att få in lite mer solljus på min tomt. Mest praktiskt vore förstås att ta bort de flesta granarna och spara de de björkar som växt till sig lite mer, eftersom de fäller sina blad på vintern och inte skapar denna täta vägg som granar faktiskt gör, men jag vill allt ha kvar en del granar, de är ju faktiskt vackra, framför allt i sin vinterskrud.

Solljuset vill jag ha dels för att det är otroligt skönt att få lite solvärme och solstrålar in på huset under vinterhalvåret, men jag har ju också funderingar på att eventuellt använda mig av solenergi till att värma luft och vatten med. Det skulle vara skönt att slippa elda på sommaren för att få varmvatten tänker jag. Det jag dock tampas med är det estetiska, en solpanel är inte direkt vackert måste jag säga...men det är ju bra...så det är väl bara att sätta igång med motorsågen igen då...

mycket sly är det och nästan ingen sol alls