söndag 20 februari 2011

Förvirring råder

I veckan som gått har jag haft mötet med min kvalitetsansvarig och energikonsulten, efter detta möte är förvirringen total och jag behöver verkligen någon som kan tala om för mig hur jag skall handla.

Har nu haft mitt möte med energikonsulten och min kvalitetsansvarig och kontentan av det hela är det som följer gällande nybyggnation av permanentbostad: om jag skall komma undan med fönstrens u-värde på 1,6 måste jag tilläggsisolera med tio cm mineralull(!) alternativt ekofiber/cellulosa, men isoleringsvärdet är lägre i cellulosaisolering vilket betydertjockare isolering. Dessutom måste jag installera en FTX-fläkt vilket är en fläkt som tillvaratar värmen och återanvänder den innan den släpps ut vilket kan jämföras med självdrag som släpper ut den 20-gradiga luften rakt ut genom skorstenen.

Mina reflektioner kring detta är att återanvändning alltid är bra och någonting jag verkligen förespråkar, frågan är bara om det skadar min gamla timmerstomme?! Isolering i ytterväggar betyder att jag måste flytta ut fönstren, dörrarna och grunden vilket ändrar husets ursprungliga utseende och karaktär. Dessutom medför tilläggsisoleringen att den fukt som finns inne i huset och som skall vandra ut ur huset, genom väggarna, då kommer att sätta sig i isoleringen. Detta i sin tur kommer att påbörja en nedbrytningsprocess av min timmerstomme vilket leder till att huset inte kommer att kunna stå kvar i ytterligare 150 år! Frågan är om FTX-fläkten löser fukten inomhus och tar med den ut. Det hoppas jag få svar på inom kort.

Tankarna är många och fövirringen stor, med tanke på de två senaste kalla vintrarna och ett alltjämt stigande el-pris, kommer jag att ha råd att bo i mitt hus när det är klart? Bortsett från hushållselen så kommer jag att använda mig av el till varmvattenberedare. Uppvärmning via pelletskamin, vedspis och kakelugn/rörspis. Jag är också inne på att ev installera en solpanel som alternativ uppvärming av hus och vatten de dagar då solen skiner. Enligt energikonulten skulle det bara vara en marginell energibesparing (!?). Ibland undrar jag hur människor tänker. Finns det någon där ute som kan råda mig eller som har egen erfarenhet så mottages dessa råd tacksamt!

Om det nu inte går att förena FTX-fläkt och tilläggsisolering får jag helt enkelt hänvisa till paragraferna i nya PBL eller som min kvalitetsansvarige sade innan han gick...anmäl att du skall bygga ett fritidshus, då får du bygga precis som du vill...

tisdag 15 februari 2011

Ljuv musik

Ett utdrag ur nya PBL:

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

18 § Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.

Tror ni att detta kan vara någonting att lägga på minnet?

Stiltje


Det händer inte särskilt mycket på byggfronten så här års, men imorgon kommer jag iallafall ha möte med min kvalitetsansvarige och energikonsulten.

Jag hoppas då också få lite användbara tips på hur jag bäst kan skapa energisnåla åtgärder, men ändå bibehålla det gamla husets själ och karaktär. Till exempel har jag nu förstått att kommunen kräver u-värde på 1,0 på fönster vid nybyggnation, jag kan komma ner till lägst 1,6. När det gäller fönstren kommer jag inte att vika en tum på utseende, mer än att sätta in energiglas i de befintliga innerbågarna och att renovera och isolera dem då naturligtvis.

Börjar ångra att jag inte ritade på en glasveranda från början på huset. Jag tror att även detta skulle kunna hjälpa till, energimässigt alltså. Den skulle kunna utgöra en sluss mellan ute och inne och på så sätt bromsa energiutflödet vid entrén. Börjar även ångra att jag inte ritade in ett uthus på bygglovsritningarna, det kanske hade varit lättare att bygga ett uthus med gäststuga att bo i först, tills huset blev klart. Men det är ekonomi i det också, vet ju inte om eller när jag har råd att genomföra uthusidén, allt hänger på vad huset kommer att kosta, det är ju själva huset som är stommen i mitt projekt.


Jag har även fått en länk från boverket med den nya plan- och bygglagen, skall läsa den och sätta mig in i vad som är nytt och som kan gynna mig från och med den andre maj. Dessutom hoppas jag kunna hålla byggsamråd snart, så att jag vet om detta överhuvudtaget är ett genomförbart projekt eller inte.

(Du hittar den nya PBL på www.lagrummet.se. Gå in under Författningar, SFS i fulltext, tryck in aktuellt SFS nr, alltså 2010:900. Angående flyttning, se t.ex. definitionen i 1 kap. 4 § nya PBL av nybyggnad, 8 kap. 7 § nya PBL.)