fredag 30 oktober 2009

Förrättning och avstyckning

I börja av mars kom lantmäteriet ut och vi markerade var gränsmarkeringarna skulle sättas. Innan detta hade jag varit hos alla berörda grannar som gränsar till min tomt för att informera dem om dag och tid för lantmäteriets förrättning. Det var trevligt att hälsa på dem och se vilka de var.
Det tog några veckor efter det att lantmäteriet varit ute och gjort markeringar och borrat hål i stenarna för att fästa markeringarna i...sedan kom kartan, kartan med min tomt utritad! Björkebacka 1:7. En helt underbar känsla; att se sin egen tomt på papper med en egen fastighetsbeteckning och allt!
Sedemera var det dags att fundera över inskrivning för att på så sätt få lagfart på fastigheten (som det visst heter, trots att det ännu inte finns en enda byggnad på platsen). Hittade papper att fylla i på nätet och så skicka allt till inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsdag blev den 090717, men jag fick inte beskedet förrän i början av september.


Här är kartan från lantmäteriet med min tomt
skuggad. Tomten är 2793 kvadratmeter stor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar