måndag 2 januari 2012

Idéer och planer

På nyårsaftonen kom den timmerman som har hjälpt mig genom nedmonteringen av mitt hus för att planera ritningar och husets uppbyggnad. Han fick nu också för första gången se tomten där huset skall stå.


Tänk vilka människor det finns, min stora stöttepelare i detta husprojekt är numera någon jag betraktar mer som min samarbetspartner än hantverkare. Han har ett stort kunnande och en gigantisk idérikedom kring vilka lösningar som skulle passa huset och mig bäst, likaså förslag på alternativ och även flexibiliteten att baka in mina önskemål i sina tankar och idéer. Vi pratade om tillbyggnaden, vad den skall innehålla, ventilation, uppvärmning, avlopp... Jag kan säga att många idéer låter fantastiska, frågan är bara hur kommunen ställer sig till detta.

Allt grundar sig på att hålla en så god ekologisk och resurssnål anda som möjligt. Att ta till vara, att själv ta hand om och att återbörda tillbaka till naturen hellre än att andra hämtar, och att avfallet transporteras bort till stora anläggningar långt borta. Jag fick till exempel förslag på att skippa vattenklosett och istället ha en toalett som separera avfallet. Idén är att själv ta hand om och återanvända avfallet (vad säger kommunen om det?). Att också separera köksavloppet och låta det uppvärmda vattnet gå ut i trädgården och på så sätt skapa en vinterträdgård. Att tillgodogöra den varma röken från köksspisen, bygga rörledningar i en utav skorstenskanalerna för att på så sätt utnyttja röken till att värma upp även andra rum...

Det här är en mycket spännande resa...jag undrar hur den kommer att sluta, det jag vet är ändå att jag kommer lära mig så otroligt mycket. God fortsättning på det nya husåret!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar