torsdag 14 juli 2011

Studera

Idag kom ett mejl med en länk till mina högskoleansökningar, jag gick in och tittade och jag har kommit in på båda kurserna jag sökt varav en är Byggnadsvård I.

Byggnadsvård I, 7,5 högskolepoäng

Fakta

Kurskod: 1BY035

Ämne: Byggteknik

Nivå: Grundnivå

Institution: Institutionen för teknik

Kursen är inriktad på att deltagarna ska få kunskap om byggnadsvårdens teoretiska utgångspunkter. Teoretisk reflektion behandlas i flera konkreta och praktiska renoverings- och ombyggnadsarbeten. Teorin möter praktiken också i de beskrivande arbeten som deltagarna själva väljer och behandlar som hemarbeten.
Kursen behandlar byggnadsvårdens historiska utveckling till ett nutida synsätt på den äldre bebyggelsen och dess miljöer. Bevarande, renovering och varsam ombyggnad diskuteras i samband med till exempel tillgänglighet enligt aktuella byggregler som Plan- och Bygglagen, BBR men också Kulturmiljölagen.
I kursen ingår också litteraturstudier relaterade till de olika samlingarna. Kursen har en fortsättning i den mer praktiskt inriktade kursen BY9361.

Söktermer: Kulturvård, Bygg-/byggnadsteknik

Jag känner att detta är kursen för mig, frågan är bara vilka dagar det gäller och hur kursen är uppbyggd...och vad min chef säger...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar