söndag 26 augusti 2012

Grunden börjar ta form


I veckan har jag fått hjälp med att mura grunden, det är ett pussel utan dess like. Alla stenar är olika och det gäller att varje gång hitta den som passar bäst. Även syllstockara har kommit på plats och utifrån dem muras den sista delen av grunden upp. Stenarna fästes med cementbruk i betonghålstenen.


Naturstenarna muras samman med hydrauliskt kalkbruk.Här är det öppet för ventilation, sk. kattglugg i grundmuren.


Denna biten är så gott som klar, de tre murlagren består av betongsula, ett varv med betonghålsten och på detta naturstenen. 

Så här kan det se ut innan kalkbruket kommer på plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar